:: CV: Awoiska van der Molen

Avojška van der Molen (rođena 1972 u Groningenu, Holandija, živi i radi u Amsterdamu)

Studirala je fotografiju na Gradskom Univerzitetu u Njujorku i na Akademiji Minerva u Groningenu, posle čega je završila poslediplomske studije na Akademiji Svetog Jošta u Bredi, Holandija 2003. Radovi van der Molenove su bili proglašeni za veoma perspektivne od strane muzeja savremene fotografije holandskog časopisa Foam u Amsterdamu i muzeja savremene umetnosti GEM u Hagu. Radovi su joj izabrani u selekciji za kurirani internacionalni portfolio mladih fotografa u Vinterturu i Madridu. Njeni su radovi uvršteni u kuriranu prezentaciju međunarodne selekcije odabranih naprednih fotografa u Vintentruru I Madridu. Van der Molenova trenutno radi na pripremi nekoliko izložbi koje će biti otvorene u Holandiji, Nemačkoj i Švajcarskoj, i gde će predstaviti svoje nove pejsaže.

———————

Awoiska van der Molen (born 1972 Groningen, the Netherlands. Lives and works in Amsterdam)

Studied photography at City University of New York, Academy Minerva in Groningen after which she completed her Post-graduate degree in 2003 at St. Joost Academy in Breda, The Netherlands. Van der Molen’s work was a.o. on show at Foam photomuseum, Amsterdam, Fotomuseum The Hague and GEM – museum of contemporary art The Hague. Her work was selected for curated international portfolio viewings for young emerging photographers in Winterthur and Madrid. Currently van der Molen is preparing for several shows In Holland, Germany and Switzerland, where she will present her new landscape works.

%d bloggers like this: