:: CV: Dubravka Sekulić

Dubravka Sekulić (Rođena 1980. u Nišu, trenutno živi u Mastrihtu i Beogradu)

Arhitektica i istraživačica koja se bavi temama vezanim za transformaciju javnog domena u savremenim gradovima. Trenutno radi na knjizi “Don’t Stare So Romantically!” o odnosu neformalnog i formalnog u gradu na primeru nadogradnji u Beogradu. Ostala istraživanja kojima se trenutno bavi su i “Vagaries of Consumerism: The Case of Department Stores” (Hirovi konzumerizma: robne kuće u Jugoslaviji) o arhitektonskoj i socijalnoj ulozi robnih kuća u razvoju gradova i gradskog života u toku socijalizma i adaptaciji na društvene i ekonomske promene u poslednjih 20 godina i “Surfing the Black”, sa Žigom Testen, Pietro-m Bianchi-em i Gal Kirn-om, o crnom talasu u novom jugoslovenskom filmu. Zajedno sa Brankom Belaćevićem je završila istraživanje o Novom Beogradu “Unplanning the Plan” , o transformaciji Novog Beograda u poslednjoj deceniji. Dubravka je bila stipendista East European Exchange Network na Akademiji Schloss Solitude u Stutgartu, a trenutno je istrazivač na Akademiji Jan van Eyck u Maastrihtu.

——————————

Dubravka Sekulić (Born 1980 in Niš, lives in Maastricht and Belgrade)

Architect and researcher interested in themes of transformation of public spaces in contemporary cities. At the moment, Sekulić works on a book “Don’t Stare So Romantically!” about the relationship between the formal and informal, wich looked at the case study of annexes in Belgrade. She is also working on “Vagaries of Consumerism: The Case of Department Stores in Yugoslavia”, about the architectural and social role of the department stores in urban development during socialism, and adaptations to social and economic changes over the last twenty years; and “Surfing the Black” with Žiga Testen, Pietro Bianchi and Gal Kirn, about black wave in new Yugoslav film. Together with Branko Belaćević, Sekulić completed research on New Belgrade titled “Unplanning the Plan”, about transformations of New Belgrade over the last decade. Sekulić is a recipient of the East European Exchange Network fund on the Academy Schloss Solitude in Stuttgart, and works as a Researcher at the Jan van Eyck Academy in Maastricht.

%d bloggers like this: