:: Ivan Petrović

Biti tamo, 2010

Prošlost i stvarnost videh da se ne razlikuju i da su isto”
Miloš Crnjanski, Kod Hiperborejaca (1966)

Realizacija ovog rada zasnovana je na korišćenju uzoraka iz tri autonomna, po motivima bliska, fotografska serijala, tematski objedinjena idejom o mestu, kao ličnom hermeneutičnom prostoru.

Upotrebom fotografija izrađenih sa filmova i slajdova pronađenih na ulici i kombinovanjem sa snimcima koje sam lično načinio, izgrađena je nova celina, kojom je, umesto narativa, primarno afirmisan ontološki princip koji date delove objedinjuje, i koji svoju sličnost pronalazi u Sumatrizmu Miloša Crnjanskog.

Na osnovu odnosa koji zauzimamo prema prošlosti/sećanju, shodno primeni, shvatanju i tumačenju fotografije, kao proizvoda reprodukovane realnosti, ovaj rad istražuje manifestacije preoblikovanja memorije i njenog nestajanja.

– Fototapet – Naslovljena kao Fototapet, ova serija ink-jet printova pripada serijalu Slike, za čije realizovanje su isključivo korišćeni fotografski negativi ili dijapozitivi koje sam kao odbačene ili izgubljene pronalazio na ulici, ili sam ih kao takve, dobijao od svojih poznanika i prijatelja.

– Turizam Smrti (rad u nastanku) – Na fotografijama koje sam zabeležio prilikom boravka u Njujorku 2008. godine, prikazani motivi predstavljaju posetioce na turističkim destinacijama, na kojima su odigrani događaji iz savremenog doba, a koji se vezuju za nečije ubistvo ili masovno stradanje. (Dacota House, zgrada gde je živeo i pred kojom je 1980. godine ubijen Jon Lenon, i Zero Ground, mesto na kome se nalazio Svetski Trgovinski Centar, uništen urušavanjem dva putnička aviona, 2001. godine)

– Putnički Vodič (rad u nastanku) – Skup privatnih snimaka nastalih na putovanjima, objedinjenih u formi knjige; nešto nalik sistemu fotografskog mapiranja, kojim se anilizira lično kretanje i ponašanje…

– „Sumatraizam je poetski, filozofski i životni stav koji je Miloš Crnjanski (1893-1977), proklamovao u svom pesničkom manifestu Objašnjenje Sumatre 1920. godine. Pod uticajem ekspresionizma i futurizma, Crnjanski je već tokom Prvog svetskog rata postulirao principe avangardnog programa, za koji je uveo termin Sumatraizam…“ ( HYPERLINK “http://sr.wikipedia.org/sr-el” http://sr.wikipedia.org/sr-el). To je bila originalna poezija koja je nastojala da pesničkim sredstvima izrazi „neviđene i neslućene veze između stvari koje su rasejane po celom svetu, i dojmova koji izgledaju nespojivi“. (http://srcekrajine.net/diskusije/index.php?topic=1564.0)

www.ivanpetrovic.wordpress.com

——————————————

Being there, 2010

“I saw past and reality with not much difference, and being the same”
Miloš Crnjanski, Among the Hyperboreans (1966)

The completion of this work was based on using the samples from the three photographic series that were thematically connected with an idea of locus as a personal hermenautic space.

The combination of found analogue photographs and slides and my own photographs created a new whole which, instead of creating a narrative, primarily affirms an onthological principle which unites the given segments, finding its similarities in Sumatraism of Miloš Crnjanski.

Based on the position we take towards past/memory, and according to the use, understanding and interpretation of photography as a product of reproduced reality, this work explores manifestations of memory and its fading.

– The series of inkjet prints titled Photo wallpaper (Fototapet) belongs to the series Paintings, created by using photographic negatives or slides found on streets or given by friends and acquintances.

– Death tourism (work in progress) recorded in New York in 2008, depict visitors to the destinations that mark contemporary mass tragedies or murders (Dacota House, the place of killing of John Lennon in 1980, or Ground Zero, the place of destruction of Twin Towers in 9/11/2001).

– Travel guide (work in progress) is a series of private snapshots from travels bound as a book, with an idea to photographically map personal movements and behaviours.

– Sumatraism is a poetic, philosophical and life approach that Miloš Crnjanski (1893-1977) proclaimed in his poetic manifesto Explaining Sumatra (1920). Under the influence of expressionism and futurism, Crnjanski postulated the principles of his avant-garde programme during the First World War, calling them ‘Sumatraism’ (http://sr.wikipedia.org/sr-el) “That was the original poetry that tried to express unseen and not anticipated connections between things spread across the world and feelings that seem disjointed.” (http://srcekrajine.net/diskusije/index.php?topic=1564.0)

%d bloggers like this: