:: CV: Ivan Petrović

Ivan Petrović (Rođen 1973. u Kruševcu, živi i radi u Beogradu)

Diplomirao na katedri za fotografiju Akademije umetnosti Braća Karić“ u Beogradu, 2002. godine. Osim fotografije, koja mu predstavlja bazičnu oblast delovanja, bavi se i kratkim formama filma. Za njegovu aktivnost u oblasti fotografije, karakterističan je izraženi dokumentaristički pristup, koji često uključuje i prošireni kontekst korišćenja reade-made-a (fotografije izrađene sa filmova i slajdova pronadjenih na ulici).
Svoje fotografske projekte, recikliranjem starih sopstvenih radova i povezivanjem sa novim, afirmiše kao autokustosku formu, kojom, ne vezano za temu kojom se u određenom momentu bavi, iznova ispituje tumačenje fotografije kao dokumenta, kao i uspostavljenih vrednosti na osnovu kojih se jedan foto-dokument, u datim okolnostima, može vrednovati.
Dobitnik je nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2008. godinu i KulturKontakt stipendije iz Beča 2004. godine.

——————————-

Ivan Petrović (Born 1973 in Kruševac, lives in Belgrade)

Graduated from the Art Academy “Braća Karić“, Department of Photography, Belgrade, 2002. Besides his main work in photography, Petrović also works in short film. His photography is characterised by documentary approach that often involves use of ready-mades (from photography found on streets, etc.). Petrović characterises his work with recycled photographic projects connected with the new photographs as a self-curating method which, independent from the topic of each individual project, is used to question photography as a document, and the creation of the value systems used to validify the photo-document. Petrović is a winner of the Dimitrije Bašičević Mangelos award for 2008 and the KulturKontakt scholarship in Vienna, 2004.

%d bloggers like this: