:: CV: Mladen Miljanović

Mladen Miljanović (Rođen je 1981. u Zenici, trenutno živi u Banjaluci )

Jedan od najmlađih predstavnika “ratne generacije” bosansko-hercegovačkih umjetnika koji svoj umjetnički rad temelji na vlastitom egzistencijalnom iskustvu: s jedne strane to je iskustvo odrastanja u vrijeme rata i nakon njega u razorenoj, osiromašenoj, etnički i teritorijalno podijeljenoj, spolja izolovanoj zemlji; s druge strane, na formalnom obrazovanju (pohađa Školu rezervnih oficira). Posljedice rata (rad sa invalidima rata) i stečeno znanje u vojnoj školi (korišćenje obesmišljenog vojnog “slikovnog vokabulara” u novom, umjetničkom kontekstu), čine osnovno referencijalno polje Miljanovićevog djelovanja kao umjetnika.

Dva potpuno različita iskustva, ukrštaju se na jednom mjestu – banjalučki Univerzitet se nakon rata useljava u bivšu vojnu kasarnu Vrbas. Akademija umjetnosti smještena je u jednoj od zgrada kasarne. Njegov rad in situ proizilazi iz reakcije na fizičku i funkcionalnu prošlost mjesta, na genius loci. “Povlačenjem paralele između prošlosti prostora i njegove transformacije u dijametralno različitu funkciju danas, preuzimam ulogu medijatora u procesu konstruktivne dekonstrukcije koji (proces) se dešava između dvije realnosti.”

———————————-

Mladen Miljanović (Born 1981 in Zenica, lives in Banja Luka)

One of the youngest representatives of the ‘war generation’ of artists from Bosnia-Herzegovina, Miljanović bases his work on his personal existential experiences: on one hand it’s an experience of growing up during war in a destroyed, empoverished, isolated, ethnically and geographically divided country ; on the other, it’s an experience based on his formal education (Miljanović attended the Reserve Officer School). The consequences of war (his work with the war invalids) and the military school education (i.e. using the military vocabulary in the artistic context), create the basic referential field of Miljanović’s work as an artist. These very different experiences meet in the same location: after the war, the Banja Luka University was situated in the former military campus Vrbas. The Art Academy was based in one of the campus buildings. Miljanović’s work in situ results from a reaction to the physical and functional past of the place, to genius loci. “By drawing a parallel between genius loci and its transformation in a diametrically opposed function today, I am accepting the role of the mediator in the process of constructive deconstruction that is activated between two realities.”

%d bloggers like this: