:: CV: Vahida Ramujkić and Heath Bunting

Vahida Ramujkić (Rođena 1973, u Beogradu)

2001. sa Laiom Sadurni u Barsloni osniva grupu Rotor u kojoj do 2006. realizuju serije projekata u javnom prostoru razlučujući tri faze delovanja: kopneni, vodeni i vazdušni. Dugo lično iskustvo i istraživanje na temu birokratskih procedura dobijanja statusa građana Evropske Unije 2006. godine uobličuje se u knjigu ‘Šengen bez muke’. Radi na projektima: Istorije u raspravi, kolekcija i analiza udžbenika istorije bivših republika SFRJ, 2007; u Kairu izdaje knjigu ‘Dnevnik integracije u Kairu’, 2008; izdaje knjigu ‘Oluja, povratak kući i druge strašne priče za decu’, gde beleži i ilustruje priče svoje bake iz detinjstva i ratnog perioda povodom njihovog zajedničkog putovanja u Primislje, bakino rodno selo u Kordunu; pokreće projekte i radionice koje se bave reciklažom otpadnih proizvoda masovne proizvodnje ‘Leteće kese i plutajuće flaše’, gde manuelna transfortmacija postoji samo kao podtekst za ličnu i društvenu transformaciju koja treba da nastupi; ispituje mogućnost učenja oslanjajući se na sopstvenu intuiciju u neposrednom dodiru sa prirodnim okruženjem praveći razne alatke i objekte u šumi, itd. 2008. započinje saradnju sa Avivom Kruglankim na projektu dokumentarnog veza koji se primenjuje i usavršava kroz radionice prigradskih naselja Kaira, Barselone, Bristola i Beograda.

Heath Bunting (rođen u Londonu)

Bunting je rođen kao budista u opštini Vud Grin u Londonu, i uspeva da nasmeje samog sebe. On je suosnivač net.art i sport-art pokreta, i zauvek mu je zabranjen ulazak u Ameriku zbog angažovanosti protiv genetske modifikacije. Njegovi samouki i autentični radovi su direktni i neiskomplikovani, i za njih nije dobio nikakvu nagradu. Bunting je najvažniji Britanski umetnik i najveći svetski kompjuterski umetnik. Teži da bude koristan građanin, i trenutno radi na proizvodnji stručnog sistema za mutaciju identiteta.

———————————–

Vahida Ramujkić (Born 1973, Belgrade)

As part of the Rotor collective (2001-2006), produces a series of projects in public space during three phases of activity: land, water and air. Long personal experience and quest through bureaucratic procedures to obtain the status of EU citizen formulates in a book “Schengen without effort” (2006). Other projects include “Histories in discourse, collection and analysis of history books from the former republics of the SFRY” (207); books “Diary of integration in Cairo” (Cairo, 2008); “Storm, return home and other scary stories for children” a written and illustrated account of stories from her childhood and the war period during the journey to Primislje, her Grandma’s birthplace in Kordunu; workshops and projects addressing recycling of mass produced objects “Flying bags and floating bottles” – where manual transformation serves as pretext for a personal and social transformation; questions possibilities of intuitive learning in direct contact with nature, making tools and objects in the woods. In 2008 begins collaborative work with Aviv Kruglanski on the project of documentary embroidery, developed and perfected during workshops in suburbs of Cairo, Barcelona, Bristol and Belgrade.

Heath Bunting (Born in London)

Bunting was born a Buddhist in Wood Green, London, UK and is able to make himself laugh. He is a co-founder of both net.art and sport-art movements and is banned for life from entering the USA for his anti GM work. His self taught and authentically independent work is direct and uncomplicated and has never been awarded a prize. He is both Britain’s most important practising artist and The World’s most famous computer artist. He aspires to be a skillful member of the public and is producing an expert system for identity mutation.

%d bloggers like this: