:: CV: Zorica Čolić

Zorica Čolić (Rođena 1977, živi u Novom Sadu i Beogradu)

Bavi se multidisciplinarnom umetnošću i od 1998. godine izlaže na brojnim samostalnim i grupnim izložbama, kao i video festivalima u Srbiji, Irskoj, Švarcaskoj, Austriji, SAD, Kini. Osnovne studije završila je 2002. na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Magistrirala je elektronske umetnosti 2008. godine na School of Art and Design, NYSCC Alfred Univeristy, New York. U svojoj umetničkoj praksi Čolićeva ispituje aspekte socijalne anksioznosti, moralne i političke (ne)odgovornosti i vezuje se za ideje “političke poezije”, ideje koje sadrže političku angažovanost koja nije suviše očigledna ili direktna. Društveni konflikti, razočaravajuće političke ideologije i psihološke neuroze kao i preovlađujuća osećanja otuđenosti i depresije, neke su od osnovnih tema koje Čolićeva istražuje. Intervencije u javnim prostorima i site-specific instalacije suočavaju publiku sa neobjašnjivim i često neprijatnim i zastrašujućim iskustvima svakodnevnog života. U svojim radovima najčešće koristi eklektični miks medija – skulpture, fotografije, kolaže, video, zvuk, tekst, neon, kao i neumetničke materijale i predmete. Namera joj je da pomera ustaljene norme, otkriva skriveno ili potisnuto da bi navela publiku da preispita svoja shvatanja svakodnevnog života.

—————————

Zorica Čolić (Born 1977, lives in Novi Sad and Belgrade)

Works in multimedia and since 1998 exhibited in numerous solo and group exhibitions and video festivals in Serbia, Ireland, Switzerland, Austria, SAD, China. Completed her studies at the Academy of Art in Novi Sad (2002), and obtained her MA in electronic arts in the School of Art and Design, NYSCC Alfred Univeristy, New York. In her art practice Čolić examines aspects of social anxiety, moral and political (ir)responsibility, and relates to ideas of ‘political poetry’ i.e. ideas that contain political engagement that is not too obvious or explicit. Social conflicts, disappointing political ideologies and psychological neuroses as well as dominant feelings of alienation and depression are some of the main themes that Čolić analyses. Installations in public spaces and site-specific installations confront the audience with inexplicable and often frightening experiences of everyday life. Čolić uses mixed media – sculpture, photography, collage, video, sound, text, neon, numerical materials and objects. Her aim is to shift fixed norms and reveal hidden or suppressed meaning in order to allow the public to reexamine their understanding of everyday life.

%d bloggers like this: